TommyPassend Onderwijs

Tommy is hét maatwerkpakket voor automatisering binnen passend onderwijs.
Aanvragen van zorgtrajecten digitaliseren, inclusief duidelijke financiële rapportages

Ieder samenwerkingsverband passend onderwijs werkt op haar eigen manier. Tommy is software dat het proces binnen uw samenwerkingsverband volgt. Met Tommy is het voor scholen, bestuurders, ouders, deskundigen en commissieleden eenvoudig om digitaal aanvragen te doen, dossiers te beoordelen, besluiten te nemen en de status van een aanvraag te bekijken.

Tommy, voor Passend Onderwijs

Behandeling van alle dossiers is volledig digitaal. Medewerkers van het samenwerkingsverband hebben via een beveiligde website toegang tot alle gegevens van de aanvragen. Een bestuurder heeft ook inzage in alle financiele consequenties van een aanvraag. U kunt dit eenvoudig sorteren en overzichten maken per gemeente, schoolbestuur of per individuele school. Deze gegevens zijn 24x7 in te zien middels de online monitor.

voor PO & VO

Inzicht voor bestuurders

Tommy, volgt passend onderwijs

Voor Professionals

De school vraagt een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring aan via de website. Uploaden van benodigde documentatie gaat via een beveiligde verbinding. Is er door de commissie een besluit genomen? Beschikkingen worden automatisch gegenereerd en inlichten van scholen en ouders kan ook digitaal.

Een dossier kan gekoppeld worden aan verschillende deskundigen en commissieleden. Aan de hand van het beantwoorden van een aantal specifieke indicatoren kan een aanvraag snel digitaal behandeld worden.

In één oogopslag overzicht van alle beschikkingen.

- Michel Oortgijs - Tommy -

Tommy, zo werkt het